Jumat 19 Februari 2021

Manfaat dan Keutamaan Ayat Kursi jika dibaca Setiap Hari

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Surat Ayat Kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua di dalam Alquran, dan merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah.
Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab, Ayat Kursi merupakan ayat paling utama di dalam Alquran. Pada bacaan Ayat Kursi berisi tentang keesaan Allah serta kekuasaan Allah yang mutlak.
Di setiap kalimat pada bacaan Ayat Kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat ini, maka akan memengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita.
Manfaat melantunkan Ayat Kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dengan kita sering membacakan Ayat Kursi dalam kehidupan, maka hidup akan menjadi lebih berkah dan berada dalam lindungan Allah serta tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan.
Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubiy bin Ka’ab tentang ayat yang paling utama dalam Alquran, “Ayat apa yang paling utama di dalam Alquran?” Kemudian Ubay bin Kai menjawab, “Ayat paling utama dalam kitabullah adalah Ayat Kursi.”

 

BACA JUGA: 5 Keutamaan Surat Al Kahfi yang Luar Biasa

Dan Rasulullah SAW menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, “Wahai Abu Mundzir semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR Muslim).
Ayat Kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Alquran karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu pada kalimat Al Hayyu dan Al Qayyum.
Berikut ini bacaan Ayat Kursi yang disebut sebagai ayat paling agung dalam Alquran.
“Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.”
Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”
Sejarah Ayat Kursi Ketika Allah akan menurunkan Ayat Kursi ke bumi kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril disertai 70.000 malaikat, langit dan bumi serta seluruh alam semesta dan seisinya menyambut dengan penuh kehormatan.
Diriwayatkan ketika Ayat Kursi diturunkan, bumi menjadi gempar dan terjadi gempa di seluruh dunia. Turunnya Ayat Kursi ini disertai dengan terjadinya gemuruh yang dahsyat. Bahkan mahkota para raja-raja terlepas dan tertanggal dari kepalanya sampai jatuh ke tanah.
Selain manusia yang megalami kegemparan, setan juga ikut gempar dan kocar-kacir berlarian menghadap iblis yang juga ketakutan. Kemudian raja iblis akhirnya memerintahkan para setan untuk mencari sumber datangnya gempa bumi atau gemuruh.
Setelah sampai ke tempat turunnya Ayat Kursi yang ternyata di berikan langsung oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad yang disertai 70 ribu malaikat, hal ini membuat gentar dan ketakutan para setan.
Dengan turunnya Ayat Kursi ini akan membuat kaum muslimin mendapatkan manfaat dan perlindungan yang kuat dari Allah. Hal ini secara otomatis dapat menghalangi niat setan untuk menggoda manusia dan mengajak dalam jalan yang sesat.
Arti dari nama Ayat Kursi Dalam memaknai nama “Kursi”, terdapat perbedaan dari para ulama dalam memaknainya. Akan tetapi sebenarnya perbedaan-perbedaan tersebut saling menguatkan pendapat satu dengan lainnya.
Adapun pendapat-pendapat tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Ayat Kursi diartikan sebagai sebuah ruangan yang sangat besar di mana kapasitasnya mampu melebihi langit dan bumi.
2. Ayat Kursi diartikan sebagai pemerintahan, kekuasaan, serta kerajaan yang dimiliki Allah SWT.
3. Ayat Kursi diartikan sebagai ilmu yang merupakan salah satu sifat Allah Ta’alaa, dan dengan ilmu tersebut maka Allah mampu mengatur seluruh ciptaan-Nya.
4.Ayat Kursi juga diartikan sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah SWT.
Dari 4 makna tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari kata “Kursi” pada ayat tersebut merupakan suatu pondasi kebijakan atau hukum-hukum Allah SWT, serta sebagai sebuah simbol dari kekuasaan yang dimiliki-Nya. Dengan turunnya ayat tersebut, maka akan dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat Ketuhanan Allah SWT secara mutlak.
Keutamaan Ayat Kursi
1. Merupakan ayat yang paling agung dalam Alquran
Seperti dalam riwayat Rasulullah SAW yang bertanya kepada Ubiy bin Kai tentang ayat yang paling utama dalam Alquran. Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Kai, “Ayat apa yang paling utama di dalam al Quran?”, kemudian Ubay bin Kai menjawab, “Ayat paling utama dalam kitabullah adalah Ayat Kursi.”
Dan Rasulullah SAW menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, “Wahai Abu Mundzir semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR Muslim).
Ayat Kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Alquran karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung yaitu pada bait Al Hayyu dan Al Qayyum.
2. Keagungan Ayat Kursi melebihi langit dan bumi
Seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi: “Tidakkah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi, (karena di dalam Ayat Kursi tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah).”
Sufyan Ats-Sauri berkata bahwa Ayat Kursi adalah salah satu kalamullah atau ucapan dari Allah. Dan kalamullah lebih agung dari ciptaan Allah lainnya.
3. Merupakan salah satu bacaan dzikir sebelum tidur
Seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi: “Jika engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), maka bacalah Ayat Kursi. Niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan pun tidak akan mengganggu tidurmu hingga pagi tiba.” (HR Al-Bukhari).
Dari sabda Rasulullah SAW tersebut menerangkan bahwa dengan membaca Ayat Kursi sebelum tidur maka kamu akan dijaga dan dilindingi dari gangguan setan selama tidurnya. Untuk itu bacalah Ayat Kursi sebagai dzikir yang rutin ketika akan tidur.
4. Merupakan ayat perantara masuk surga
Seperti sabda Rasulullah yang menerangkan bahwa Ayat Kursi merupakan perantara yang bisa mengantar kita masuk ke surga. Selama kita masih hidup dan membaca Ayat Kursi setelah sholat, maka akan selalu mendapatkan kemuliaan untuk masuk surga.
Artinya :
“Barang siapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk ke surga kecuali kematian.” (HR An-Nasai dinilai shahih oleh Syaikh Al-Abani).
Manfaat membaca Ayat Kursi beserta amalannya untuk diri sendiri
Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita berzikir dan berdoa hanya kepada Allah SWT. Dan salah satu cara berzikir yang tepat adalah dengan membaca Ayat Kursi yang memiliki banyak manfaat apabila senantiasa kita baca.
1. Mendapat perlindungan Allah
Manfaat pertama apabila kita membaca Ayat Kursi sehabis sholat adalah kita akan dijaga Allah SWT dari berbagai godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas yang bersifat negatif bagi diri kita (membahayakan), perlindungan untuk keluarga dan harta benda.
2. Membukakan pintu hikmah dan rezeki
Dalam kitab “Asraaul Mufidah”, barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak 18 kali setiap harinya, maka Allah akan membukakan dadanya untuk pintu hikmah, dimudahkan rezekinya, dinaikkan derajatnya oleh Allah di akhirat dan di dunia.
Dan orang yang membacanya sebanyak 18 kali juga akan diberikan pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya dan dirinya juga akan dijaga dengan izin Allah dari segala bencana yang akan menimpanya hari itu.
3. Dimudahkan ilmu pengetahuannya
Syeikh abu Abbas menerangkan bahwa bagi orang yang membaca Ayat Kursi sebanyak 50 kali dan meniupkannya ke air hujan lalu meminumnya, maka Allah akan memudahkan akal fikiran dan ilmu pengetahuannya.
4. Dihilangkan kefakirannya
Seperti dalam sabda Rasulullah, “barang siapa yang pulang ke rumahnya dan membaca Ayat Kursi, Allah akan menghilangkan segala kefakiran di depan matanya.”
5. Dijauhkan dari godaan setan
Rasulullah SAW bersabda “Umatku yang membaca Ayat Kursi sebanyak 12 kali pada pagi Jumat, kemudian berwudhu dan melaksanakan sholat dua rakaat, Allah memeliharanya dari kejahatan setan dan kejahatan pembesar.”
6. Mendapat perlindungan saat melakukan perjalanan
Bagi orang yang membaca Ayat Kursi saat perjalanan ataupun saat ingin memulai perjalanan, maka Allah akan memudahkan perjalanannya dan akan dilindungi selama perjalanannya.
7. Dimudahkan segala urusannya
Syeikh Al-Bunni menerangkan bahwa barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak huruf pada ayat tersebut yaitu 170 huruf, maka Allah akan memberikan pertolongan padanya, mempermudah segala hajat yang ia punya, melapangkan fikirannya sehingga lebih mudah berfikir, diluaskan rezekinya, dihilangkan duka darinya, dan diberikan apa yang ia minta.
8. Dilindungi oleh 2 malaikat
Barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur maka Allah akan memerintahkan 2 malaikat untuk menjaganya selama ia tidur sampai pagi. Dilansir dari Brilio.Net
Nah itu dia beberapa keutamaan dan manfaat dari Ayat Kursi yang dapat kita baca dan kita amalkan setiap hari, agar senantiasa diberi perlindungan dan kemudahan oleh Allah SWT.
(Nendy/Brl.net)

Artikel Lainnya

Manfaat dan Keutamaan Ayat Kursi jika dibaca Setiap Hari 1